نوشته‌ها

ملاحظات بیومکانیکی ایمپلنت دندان

ملاحظات بیومکانیکی ایمپلنت دندان

ملاحظات بیومکانیکی ایمپلنت دندان

موفقیت بلند مدت ایمپلنتها تاحدودی توسط نیروهایی که انها میتوانند پشتیبانی کنند تعیین میشود.

از انجا که ایمپلنت ها رباط پریودنتال ندارند، احساس فشار حین گاز گرفتن وجود ندارد در نتیجه نیروهایی که ایجاد میشود بیشتر است. به منظور متعادل سازی، محل ایمپلنت های دندان باید نیروها را بین پروتزهایی که پشتیبانی میکند توزیع شوند.

نیروهای متمرکز میتواند منجر به شکستن پل، اجزای ایمپلنت یا فقدان استخوان مجاور ایمپلنت شود. محل قرارگیری ایمپلنت ها بر اساس فاکتورهای زیستی (انواع استخوان، ساختارهای حیاتی، سلامتی) و مکانیکی است.

ایمپلنت ها در استخوانها محکم تر و ضخیم تر قرار میگیرد که در بخش جلویی آرواره پایینی یافت میشود نرخ شکست کمتری نسبت به استخوان کم چگالی مانند بخش پشتی آرواره بالایی دارند. افرادی که دندانهایشان را به هم فشار میدهند (دندان قوروچه) نیز نیروی بیشتری بر ایمپلنتها وارد کرده و امکان شکست را افزایش میدهد.

طراحی ایمپلنت دندان باید در طول عمر واقعی فرد در دهان وی کاربرد داشته باشد. قانون گذاران و صنعت ایمپلنت دندان یک سری آزمون را خلق کرده است تا اطمینان مکانیکی بلند مدت ایمپلنت ها در دهان افراد تعیین شود که در آن ایمپلنت مرتبا با نیروی افزاینده مورد ضربه قرار میگیرد تا اسیب ببیند.

زمانی که طرح دقیقتری برای قضاوت بالینی نیاز باشد، دندانپزشک از ابزاری اکریلیک ( استنت ) پیش از جراحی استفاده میکند تا باعث قرارگیری بهینه ایمپلنت شود. به صورت افزاینده­ای، دندانپزشکان گرفتن اسکن CT

از فک ها را پیشنهاد میکنند و هرگونه دندان مصنوعی را بررسی کرده سپس با نرم افزار جراحی CAD/CAM برنامه ریزی انجام میشود. استنت میتواند توسط استریولیتوگرافی و طرح ریزی رایانه ای از اسکن CT ساخته شود.

استفاده از اسکن CT در موارد پیچیده میتواند همچنین به جراح در شناسایی و پرهیز از اسیب رساندن به ساختارهای حیاتی مانند عصب و سینوسها کمک کند.

فرایندهای جراحی اصلی

بیشتر سیستمهای ایمپلنت دارای 5 مرحله پایه برای قرار دادن ایمپلنت میباشند

ملاحظات بیومکانیکی ایمپلنت دندان