مطالب توسط کلینیک زیبایی دکتر مهرداد

تاثیر تغذیه سالم در سلامت دندان ها

برای داشتن دندان هایی سالم و مصون بودن از بیماری های دهان رعایت بهداشت و همچنین مصرف مواد غذایی مناسب اهمیتی انکار ناپذیر دارند.زمانی که مواد غذایی نشاسته ای و شیرین موجود در بیشتر مواد غذایی