مطالب توسط دکتر مهرداد افتخاری

طول درمان ایمپلنت دندان

برای پایداری ایمپلنت دندان، بدن بایستی تا سطح ایمپلنت،استخوان بسازد،که این فرآیند طول درمان ایمپلنت دندان رامشخص میکند. 3 تا 6 ماه حداقل زمان طول درمان ایمپلنت دندان در دوره ادغام پیش از قرار دهی روکش ایمپلنت زمان داده می شود.