شماره فکس کلینیک

021-88585164

شماره تماس های کلینیک

021-88088879 ( خط ویژه )

021-88081702
021-88095706

آدرس کلینیک

تهران – شهرک غرب – بلوار فرحزادی – بلوار دریا – خ سعدی پ 29 واحد 1 – مرکز دندانزشکی و زیبایی دکتر مهرداد

به ما ایمیل بفرستید : info@drmehrdad.ir