آبسه دندان

آبسه دندان

علائم اصلي آبسه دندان بتدريج ظاهر شده و ممکن است شامل موارد زير باشد : 1 . درد شديد در لمس دندان مبتلا در حين جويدن 2 . لق شدن دندان مبتلا 3 . تورم حساس و قرمز رنگ لثه روي ريشه دندان 4 . آزاد شدن چرک به داخل دهان