مصارف پزشکی ایمپلنت دندان

مصارف پزشکی ایمپلنت دندان

کاربرد اولیه ایمپلنتهای دندانی پشتیبانی از پروتزهای دندانی است. ایمپلنتهای مدرن برای ادغام با استخوان کاربرد دارند، فرایندی زیستی که در آن استخوان محکم به سطح مواد خاصی مانند تیتانیوم یا برخی سرامیکها میچسبد. ادغام ایمپلنت و استخوان میتواند فشار فیزیکی را به خوبی برای دهه ها تحمل کند.

ادامه مطلب …

زیبایی دندان

زیبایی دندان

مراقبت بعد از کاشت ایمپلنت

مراقبت بعد از کاشت ایمپلنت

تفاوت لمینت سرامیکی با لمينت كامپوزيتی

تفاوت لمینت سرامیکی با لمینت کامپوزیتی

بریج دندان

بریج دندان

اجزا و انواع ایمپلنت دندان

اجزا و انواع ایمپلنت دندان