شماره تماس های کلینیک

۰۲۱-۸۸۰۸۸۸۷۹ ( خط ویژه )

۰۲۱-۸۸۰۸۱۷۰۲
۰۲۱-۸۸۰۹۵۷۰۶

شماره فکس کلینیک

۰۲۱-۸۸۵۸۵۱۶۴

آدرس کلینیک

تهران – شهرک غرب – بلوار پاکنژاد – بین بلوار دادمان و دریا – مرکز پزشکی چند تخصصی یادمان – طبقه دوم

به ما ایمیل بفرستید : info@drmehrdad.ir